+48 600 80 44 77 a.pajewski@sadeks.pl

sprzedaż jabłek

10 odmian jabłek. Nowoczesne technologie upraw i produkcji.
Dostawy w kraju i za granicą. Owoce wysokiej jakości.
Nasz łączny areał upraw wynosi około 150 hektarów.

sprzedaż INNYCH owoców

Borówki, Gruszki, Czereśnie. Nowoczesne technologie upraw i produkcji.
Dostawy w kraju i za granicą. Owoce wysokiej jakości.
Nasz łączny areał upraw wynosi około 150 hektarów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu „Optymalizację procesów produkcyjnych, zamontowanie odzysku ciepła w celu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz wprowadzenie innowacyjnej technologii DKA w nowo wybudowanym budynku chłodni owoców”. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz poprawa efektywności wykorzystania energii.

Spółdzielnia Sadeks łączy w sobie siłę i pasję ludzi do uprawy i produkcji owoców najwyższej jakości.

Spółdzielnia Producentów “Sadeks” została założona w 2004 r. i działa jako uznana organizacja producentów owoców. Od 2006 r. siedziba firmy znajduje się w Nowym Kłopoczynie, położonym w gminie Sadkowice w województwie łódzkim. Gmina Sadkowice jest jednym z większych zagłębi sadowniczych w Polsce.

Niemal 50% upraw stanowią drzewa i krzewy owocowe. Jednym z walorów gminy jest bardzo niskie zanieczyszczenie atmosfery z powodu braku przemysłu silnie zanieczyszczającego powietrze, dogodny klimat z dużą częstotliwością występowania dni z pogodą bardzo ciepłą, jak i warunki wegetacyjne cechujące się długim okresem wegetacyjnym – 214 dni, przy długim lecie oraz krótkiej lub średniej zimie. To wszystko w dodatni sposób wpływa na uprawy drzew i krzewów owocowych.

Dlaczego warto współpracować ze Spółdzielnią Producentów „SADEKS”

 

  • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE UPRAW I DOSKONALENIA PRODUKCJI

  • DOSTAWY W KRAJU I ZA GRANICĄ

  • OWOCE WYSOKIEJ JAKOŚCI

O naszej produkcji owoców

W produkcji zastosowanie mają nowoczesne maszyny sadownicze.

Każdy z naszych członków stosuje najnowsze rozwiązania oraz chroni uprawy przy pomocy bezpiecznych i proekologicznych środków ochrony roślin. To sprawia, że wyprodukowane owoce są najwyższej jakości i jednocześnie są w pełni bezpieczne dla konsumentów.

Każdy z członków posiada własną bazę przechowalniczą. Są to komory chłodnicze ULO i KA, dzięki którym uzyskuje się odpowiednie parametry w trakcie przechowywania.

Jednym z głównych priorytetów Spółdzielni Producentów “Sadeks” jest zobowiązanie do jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów dzięki stosowaniu Dobrej Praktyki Produkcyjnej, opartej na normach: GLOBALGAP, BRC, INTEGROWANA PRODUKCJA.