Spółdzielnia Producentów Owoców

Kontakt z nami

+48 600 80 44 77

Zapraszamy

pn-pt: 8:00-16:00

Napisz do nas

a.pajewski@sadeks.pl

I. Nowoczesne technologie upraw i produkcji

Spółdzielnia łączy w sobie siłę i pasję ludzi do uprawy i produkcji owoców najwyższej jakości.

Spółdzielnia Producentów “Sadeks” została założona w 2004 r. i działa jako uznana organizacja producentów owoców. Od 2006 r. siedziba firmy znajduje się  w Nowym Kłopoczynie, położonym w gminie Sadkowice w województwie łódzkim. Gmina Sadkowice jest jednym z większych zagłębi sadowniczych w Polsce. Niemal 50% upraw stanowią drzewa i krzewy owocowe. Jednym z walorów gminy jest bardzo niskie zanieczyszczenie atmosfery z powodu braku przemysłu silnie zanieczyszczającego powietrze, dogodny klimat z dużą częstotliwością występowania dni z pogodą bardzo ciepłą, jak warunki wegetacyjne cechujące się długim okresem wegetacyjnym – 214 dni w ciągu roku, przy długim lecie oraz krótkiej lub średniej zimie. To wszystko w dodatni sposób wpływa na uprawy drzew i krzewów owocowych.

Spółdzielnię tworzy dziesięciu członków z gmin Sadkowice i Błędów, specjalizujących się w produkcji sadowniczej oraz w uprawie borówki. Łączny areał upraw to ok. 250 ha. Wspólna i sprawnie zorganizowana produkcja oraz przetwórstwo wytworzonych produktów, pozwala na sprzedaż owoców dużym odbiorcom na polskim oraz zagranicznych rynkach. Spółdzielnia „Sadeks” jest w stanie dostarczyć większą ilości towaru niż pojedynczy producent, co z kolei daje szansę na zdobycie większych odbiorców, którzy oczekują dużych partii towaru o równej jakości. Rokrocznie Spółdzielnia zwiększa swój potencjał produkcyjny i sprzedażowy.

II. Dostawy w kraju i za granicą

W produkcji zastosowanie mają nowoczesne maszyny sadownicze. Każdy z członków  stosuje najnowsze rozwiązania oraz chroni uprawy przy pomocy bezpiecznych i proekologicznych środków ochrony roślin. To sprawia, że wyprodukowane owoce są najwyższej jakości i jednocześnie są w pełni bezpieczne dla konsumentów. Nasi udziałowcy posiadają własną bazę przechowalniczą. Są to komory chłodnicze ULO i KA dzięki którym uzyskuje się odpowiednie parametry w trakcje przechowywania, takie jak np.: temperatura, skład atmosfery czy wilgotność. Ponadto „Sadeks” dysponuje bazą przechowalniczą na terenie Spółdzielni w formie chłodni ULO i KA o pojemności 4 000 ton, dzięki którym wydłuża się okres przechowywania owoców przy zachowaniu wysokiej jakości handlowej.

Produkcja i dystrybucja zorganizowane są w oparciu o:

 • nowoczesną linię sortującą z wodnym rozładunkiem i wstępnym sortowaniem,
 • magazyn opakowań wyposażony w maszynę sklejająca kartony,
 • magazyn przeładunkowy borówek z komorą spedycyjną i dokami załadunkowymi,
 • własną flotę transportową.

III. Owoce wysokiej jakości

Jednym z głównych priorytetów Spółdzielni Producentów “Sadeks” jest zobowiązanie do jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów. Dzięki stosowaniu Dobrej Praktyki Produkcyjnej, opartej na normach:

 • GLOBALGAP,
 • BRC,
 • TESCO NUTURE,
 • INTEGROWANA PRODUKCJA.

Spółdzielnia gwarantuje konsumentom pewność, co do jakości i bezpieczeństwa produkowanych owoców.

Sadeks jest częścią Appolonii

 • TRADYCJA
 • JAKOŚĆ
 • NATURA

W ramach projektu „Appolonia” udało nam się połączyć ofertę wielu organizacji producentów owoców tworząc największy w Polsce podmiot zajmujący się sprzedażą jabłek wyprodukowanych przez członków Konsorcjum.

Appolonia Sp. z o.o. powstała w 2014 r. z połączenia pięciu organizacji producentów owoców. Spółdzielnia Producentów „Sadeks” była jednym z inicjatorów projektu. Od 2017 r. w  skład Appolonii wchodzą: Spółdzielnia Producentów „Sadeks”, Spółdzielnia Sadownicza „Polsad” w Lewiczynie,  Applex Sp. z o.o. w Sadkowicach oraz Twój Owoc Sp. z o.o. w Wichradzu. Głównym celem organizacji jest połączenie doświadczenia oraz potencjału w produkcji oraz handlu owocami na polskim i zagranicznych rynkach.  Dzięki temu Appolonia oferuje duże partie owoców najwyższej jakości, spełniając standardy obowiązujące w krajach Europy, Afryki i Azji. Corocznie Appolonia sprzedaje kilkaset tysięcy ton owoców dzięki czemu jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagających klientów.

Produkcja odbywająca się w ramach organizacji producentów owoców zrzeszonych w Appolonii, poddana jest fachowemu doradztwu agrotechnicznemu oraz ścisłej kontroli przez cały sezon produkcyjny. Organizacje zrzeszone w Appolonii posiadają jedne z najnowocześniejszych systemów chłodniczych oraz nowoczesne linie pakujące. Każda partia owoców jest kontrolowana i w rezultacie przyjmowane są owoce spełniające wysokie normy jakościowe. Zdrowe jabłka na co dzień, to misja z jaką Appolonia działa na rzecz swoich odbiorców na całym świecie.

W 2016 r. Appolonia realizująca cele na rzecz wspólnego handlu oraz podnoszenia jakości wytwarzanych produktów, została jako pierwsza w kraju uznanym Zrzeszeniem Producentów Owoców.