Spółdzielnia Producentów Owoców

Kontakt z nami

+48 600 80 44 77

Zapraszamy

pn-pt: 8:00-16:00

Napisz do nas

a.pajewski@sadeks.pl

Spółdzielnia łączy w sobie siłę i pasję ludzi do uprawy i produkcji owoców najwyższej jakości.

Spółdzielnia Producentów “Sadeks” została założona w 2004 r. i działa jako uznana organizacja producentów owoców. Od 2006 r. siedziba firmy znajduje się w Nowym Kłopoczynie, położonym w gminie Sadkowice w województwie łódzkim. Gmina Sadkowice jest jednym z większych zagłębi sadowniczych w Polsce.

Niemal 50% upraw stanowią drzewa i krzewy owocowe. Jednym z walorów gminy jest bardzo niskie zanieczyszczenie atmosfery z powodu braku przemysłu silnie zanieczyszczającego powietrze, dogodny klimat z dużą częstotliwością występowania dni z pogodą bardzo ciepłą, jak i warunki wegetacyjne cechujące się długim okresem wegetacyjnym – 214 dni, przy długim lecie oraz krótkiej lub średniej zimie. To wszystko w dodatni sposób wpływa na uprawy drzew i krzewów owocowych.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE UPRAW I PRODUKCJI

DOSTAWY W KRAJU I ZA GRANICĄ

OWOCE WYSOKIEJ JAKOŚCI

O NASZEJ PRODUKCJI

W produkcji zastosowanie mają nowoczesne maszyny sadownicze. Każdy z członków stosuje najnowsze rozwiązania oraz chroni uprawy przy pomocy bezpiecznych i proekologicznych środków ochrony roślin. To sprawia, że wyprodukowane owoce są najwyższej jakości i jednocześnie są w pełni bezpieczne dla konsumentów. Każdy z członków posiada własną bazę przechowalniczą. Są to komory chłodnicze ULO i KA dzięki którym uzyskuje się odpowiednie parametry w trakcie przechowywania.

Jednym z głównych priorytetów Spółdzielni Producentów “Sadeks” jest zobowiązanie do jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów dzięki stosowaniu Dobrej Praktyki Produkcyjnej, opartej na normach: GLOBALGAP, BRC, TESCO NUTURE, INTEGROWANA PRODUKCJA.

  • CZEREŚNIE
  • JABŁKA
  • BORÓWKI
  • GRUSZKI
  • PRODUKCJA